top of page

KRĘGI KOBIET

Kręgi Kobiet to spotkania kobiet, które często dzieli wiele: wiek, doświadczenia, pochodzenie, wykształcenie, zainteresowania, wyznanie ... można by wyliczać bez końca.. Po co się zatem spotykają? Co je łączy?


Kobiece kręgi pełniły w dawnych kulturach ogromną rolę doradczą. W tej chwili zaś - po wiekach patriarchatu - chcą mówić pełny głosem. O sobie. o swoich lękach, nadziejach, niepokojach, marzeniach. O swoim miejscu w świecie. O dziecku w sobie. O swojej
wewnętrznej mocy.


Krąg nie pełni jednak roli terapeutycznej. Jest to raczej przestrzeń, która pozwala dotrzeć do siebie, zrozumieć siebie i zaakceptować. Taką, jaką się jest. Wystarczającą.


Magiczna Przestrzeń proponuje kilka różnych Kręgów. Można wybrać zgodnie ze swoimi aktualnymi potrzebami. Są to Kręgi zamknięte, do których nie można dołączyć po rozpoczęciu cyklu, ale też i regularne spotkania, na które można przyjść w każdej chwili.

Tematyka i zakres poszczególnych Kręgów pojawia się w momencie zwoływania i trwania Kręgu.

kręgi kobiet.jpeg
Kręgi Kobiet: Service
bottom of page